Tarieven

Tarieven bewindvoering 2020

Voor bewindvoering zijn de tarieven door de minister van Veiligheid en Justitie vastgesteld. De artikelnummers in de tabel (tussen haakjes) verwijzen naar de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

De onderstaande tarieven gelden met ingang van 1-1-2020 en zijn inclusief 21 % Btw.

Eenmalige kosten
Griffiekosten rechtbank voor de aanvraag bewindvoering  €  81,-
     (dient door de cliënt/aanvrager zelf betaald te worden)
Intake éénpersoonshuishouden (3.5.a)  €  657,03
Intake (echt)paren (7.5.a)  €  787,71
Opmaken eindrekening en verantwoording eenpersoonshuishouden (3.5.d)  €  246,84
Opmaken eindrekening en verantwoording (echt)paren (7.5.d)  €  296,45
Regelen verhuizing / ontruiming (3.5.b)  €  410,19
Extra, door kantonrechter vooraf goedgekeurde, uren  €    82,04
Maandelijkse kosten 
Standaard bewind éénpersoonshuishouden (3.2.a)  €  116,26
Eénpersoonshuishouden met problematische schulden (3.2.b)  €  150,44
Standaard bewind (echt)paar (7.2)  €  139,55
(Echt)paar, waarvan één persoon met problematische schulden (7.3)  €  160,02
(Echt)paar, waarvan beiden met problematische schulden (7.4)  €  180,50