Over Bergsma Bewind

In 2016 ben ik, Mea Bergsma, begonnen als zelfstandig werkend beschermingsbewindvoerder.

Voorgeschiedenis

Na mijn studie Algemene Sociale Wetenschappen heb ik jaren met veel plezier in diverse functies bij verschillende woningcorporaties in de regio Stedendriehoek gewerkt. Tijdens een ingrijpende reorganisatie besloot ik een ander vak te kiezen en heb de opleiding voor beschermingsbewindvoerder bij het Instituut voor Financiële Zorgverlening (IFZ) gevolgd. Daarnaast heb ik stage gelopen bij VODEDU Bewindvoering in Zutphen om de kneepjes van het vak te leren.

In het vak van bewindvoerder vind ik mijn belangstelling voor mensen terug, gecombineerd met mijn praktische instelling. Ik ben nuchter, zorgvuldig en integer. Ik heb “gevoel voor cijfertjes”, verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Ik ben sterk in regeltjes en procedures en vind voldoening in het helpen van mensen. Daarom heb ik voor dit vak gekozen.

Houding en visie

Als bewindvoerder werk ik zo zorgvuldig mogelijk en in respectvol overleg. Hierin staan de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van de cliënt centraal. Ik werk transparant met duidelijke en realistische afspraken en inzage voor de cliënt in zijn of haar financiële situatie.  Ik heb respect voor de cliënt en zij die daarbij betrokken zijn, ongeacht zijn of haar levensovertuiging en culturele achtergrond. Ik waak voor belangenverstrengelingen of de schijn daarvan. Ik respecteer de privacy van de cliënt zoals dit is vastgelegd in de wet.

Waarborg kwaliteit

Ik voldoe aan de eisen in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. Daarnaast ben ik sinds eind 2017 aangesloten bij Horus (voorheen VéWéVé), de branchevereniging voor wettelijke vertegenwoordigers, om de kwaliteit van mijn werkzaamheden te waarborgen. Ik ben aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.