Werkwijze

Ik voer bewind zoals dat volgens de wet en de kwaliteitseisen bedoeld wordt.

Neem gerust via telefoon of e-mail contact op om uw situatie te bespreken. Als u en ik na het eerste telefonische contact met elkaar verder willen, maken we een afspraak voor een kennismaking en eventueel aanmelding. Een vriend, familielid of hulpverlener van u is hierbij welkom, dan staat u er niet alleen voor in het gesprek. U kunt alle vragen stellen waar u mee zit. Ik stel ook veel vragen om een duidelijk beeld van uw situatie te krijgen. Ik leg uit wat u kunt verwachten van bewindvoering, maar ook wat u er niet van kunt verwachten.

Als u en ik er achter staan, gaan we (op dat moment of op een ander moment) verder met de aanvraag bewindvoering. De benodigde formulieren worden ingevuld, ondertekend en opgestuurd naar de rechtbank.

Na een aantal weken ontvangen u en ik een uitnodiging voor de zitting en weer een aantal weken later ontvangen u en ik de beschikking (dat is het schriftelijke besluit) van de rechtbank. Daarmee begint de bewindvoering.

Beheer- en leefgeldrekening

Ik open twee bankrekeningen op uw naam, de beheerrekening en de leefgeldrekening. De leefgeldrekening is voor u, met een bankpas. Op de beheerrekening ontvang ik uw inkomen en daarvan wordt door mij uw uitgaven betaald. Ik maak leefgeld over van uw beheerrekening naar uw leefgeldrekening.

Ik informeer alle instanties, die financieel iets met u te maken hebben, over het bewind en geven mijn postadres door. Na verloop van tijd ontvangt u in principe geen financiële post meer.

Als u minder inkomen ontvangt dan waar u recht op heeft dan maak ik dat in orde. Denk hierbij aan de correcte toeslagen, kwijtscheldingen, beslaglegging op uw inkomen, aangifte belasting (box 1).

Budgetplan

Ik maak een budgetplan met de inkomsten en de uitgaven. Er wordt (na enige tijd) niet meer uitgegeven dan er wordt ontvangen. Uitgaven voor “bed, bad en brood” hebben hierbij voorrang op andere uitgaven. Waar nodig sluit ik de noodzakelijke verzekeringen af en ik wijzig of beëindig contracten. U krijgt (meestal) wekelijks een bedrag op uw leefgeldrekening voor de noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud. Zodra dat mogelijk is wordt er gespaard voor grotere uitgaven zoals bijvoorbeeld ziektekosten of de aanschaf van een koelkast.

Het budgetplan bespreek ik enkele keren per jaar met u. U kunt altijd inloggen in uw digitale dossier en het budgetplan inzien. U kunt op deze manier ook altijd de inkomsten en uitgaven op de beheerrekening bekijken.

Zijn er betalingsachterstanden of schulden dan breng ik deze goed in kaart. Ik spreek betalingsregelingen af met de schuldeisers of ondersteun u in het traject van schuldhulpverlening. Ook aflossingen worden als uitgaven in het budgetplan opgenomen.

Rapportage

Elk jaar maak ik een rapport op ter verantwoording van mijn werkzaamheden, de “rekening en verantwoording”. Deze wordt aan u verstuurd ter controle en ondertekening en dan naar de rechtbank verstuurd. Als het voor u te moeilijk is om mijn werkzaamheden goed te controleren, dan ondertekent u niet en wordt de rekening en verantwoording van uw geldzaken door de rechtbank gecontroleerd.

Ik kan mijn werkzaamheden alleen goed uitvoeren met uw medewerking. Van u wordt verwacht dat u alle informatie en wijzigingen doorgeeft die van belang zijn voor de bewindvoering. U mag geen nieuwe schulden laten ontstaan en zonder toestemming geen contracten afsluiten, bijvoorbeeld voor een telefoon.

Mocht u vragen hebben over de wijze van bewindvoering, aarzel dan niet om deze te stellen, zowel vóór als tijdens het bewind.